header_bongo

Östlig Bongo

Östlig bongo –  Tragelaphus eurycerus isaaci.

(Akut hotad) Den östliga bongon är en underart av bongo som bara finns bara kvar på ett fåtal platser i höglänta skogar i centrala Kenya. Den har minskat stadigt under lång tid och de senaste siffrorna tyder på att det kanske inte finns mer än 100 djur kvar i det vilda. Det pågår dock ett stort internationellt avelsprogram på världens djurparker för att försäkra att arten överlever. I Sverige finns den östliga bongon i Borås Djurpark. Den västliga underarten lever i regnskogarna i centrala Afrika och är ännu inte hotad.