Antiloper – en fotointroduktion

Antiloperna visar upp en stor variation i form och storlek till följd att de lever i vitt skiljda miljöer. Det finns idag runt 90 olika arter, antalet varierar lite beroende på hur man drar gränsen mellan arter och underarter, något som med modern teknik blir allt enklare att avgöra. Nedan finns en liten fotointroduktion till några representiva arter, lite mer info om dem kommer under den närmaste framtiden.