Addax – ökenanpassningar

addax_antelope_desert_adaptations

Livet i öknen betyder ett ändlöst sökande efter föda. Addaxantiloperna har utvecklat flera speciella anpassningar för att klara av dess tuffa miljöer.

Även om de sällan behöver dricka vatten i det vilda så är det ingen ovanlig syn i djurparken. Vattnet är ju helt enkelt tillgängligt på ett annat sätt och dessutom är vanligtvis djurparksfodret för torrt för att det ska ge addaxen det vatten den behöver.
Även om de sällan behöver dricka vatten i det vilda så är det ingen ovanlig syn i djurparken. Vattnet är ju helt enkelt tillgängligt på ett annat sätt och dessutom är vanligtvis djurparksfodret för torrt för att det ska ge addaxen det vatten den behöver.

– För att minimera vattenavdunstningen är de mest aktiva på morgonen och kvällen och hittar en skuggig plats för att vila under dygnets varmaste timmar. De gräver ofta gropar i sanden under kalla nätter för att förlora så lite kroppsvärme som möjligt.

– Den vita sommarpälsen hjälper till att reflektera solens heta strålar medans den gråare vinterpälsen absorberar mer värme. På så sätt kan de effektivt hålla en stabil kroppstemperatur.

– Dieten består av gräs, örter och blad. Sinnena är perfekt anpassade för livet i öknen och de kan lukta sig till regnfall på flera kilometers avstånd. Det är viktigt för att de ska hitta t.ex. Aristida-gräs som grönskar vid minsta regnfall.

– De äter i allmänhet bara de mest näringsrika delarna på växterna som också ger dem allt vatten de behöver. Vattnet från dessa växter samlas i små fickor i magslemhinnan för att användas vid uttorkning. Därför behöver de sällan eller aldrig dricka vatten.

– De har vidare hovar än antiloper av liknande storlek för att de lättare ska kunna röra sig över sanddynerna.

addax_antelope_desert_adaptations2

p

p