header9

Addax – en introduktion

addax_nasomaculatus_intro

Addaxantilopen (Addax nasomaculatus) är en medelstor antilop som är perfekt anpassad för ett liv i tuffa ökenlandskap. De hör hemma i Saharaöknen, där de under tusentals år frodades i områden där få andra arter kan överleva. Miljöförstörelse och okontrollerad jakt med fordon och moderna vapen har dock drivit addaxen till utrotningens gräns. Med kanske inte fler än 200 individer kvar i det vilda klassas addaxen nu som akut hotad. Omfattande bevarandeprojekt för att rädda de sista vilda djuren samt koordinerade avelsprogram för djuren i fångenskap är artens hopp för framtiden.

Addaxantiloper är sociala djur som vanligtvis lever i grupper på 5 till 20 djur. Förr, när addaxen var betydligt vanligare och långt mer utbredd, var hjorder på upp till 200 djur inte ovanlig i gynnsamma födoområden. Addaxen föder en kalv åt gången, vanligtvis på våren eller hösten och kon lämnar hjorden under en tid för att föda.

En av artens tydligaste kännetecken är den typiska ansiktsmasken. Ett tydligt vitt område sträcker sig över ansiktet och även runt ögon och mun (se bild). Resten av huvudet är ljusbrunt bortsett från en lite tjockare och mörkare ”mössa” högst upp på huvudet. Svansen är smal och kort och har liten praktisk användning. Precis som hos de flesta andra antiloper så har båda könen horn. De kan bli över en meter långa och är aningen spiralvridna. Pälsfärgen varierar mellan olika individer från vit till grå/ljusbrun men varierar också med årstiderna och är ljusare på sommaren. Addaxen tillhör de så kallade ”hästantiloperna” som fått namnet av sin hästlika byggnad och manen längs nacken.

Mankhöjd: Upp til 115 cm för tjurar, korna är lite mindre. Kroppslängd: 150-170 cm, Vikt: Tjur upp till 125 kg och kor upp till 90 kg.

 

I Sverige finns addaxantiloper i Kolmårdens djurpark.

header11

strong